اجرای مصوبه خانه باغ از هفته آینده

به گزارش تور آسیایی ارزان، مجید جباری: سخنگوی شورای شهر تهران برای نهمین بار طی امسال پذیرای خبرنگاران بود. علی اعطا که برای پاسخگویی به پرسش خبرنگاران در سالن دکتر شیبانی ساختمان شورای شهر تهران حاضر شده بود، ضمن ارائه گزارش از محورهای مسائل جاری روز مدیریت شهری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

اجرای مصوبه خانه باغ از هفته آینده

گزارشی از کمیته تابلوهای مزین به نام شهدا، اجرای مصوبه خانه باغ از هفته آینده، آخرین وضعیت طرح تفصیلی منطقه22، تصمیم نهایی شورای شهر در خصوص جدایی شهرری از تهران، ضرورت ایجاد سازوکار جدی تر در شهرداری و همکاری بین بخشی برای کارآمدتر شدن سامانه شفافیت و قدردانی از شهرداری برای خدمات رسانی در مراسم اربعین از محورهای مهم نشست خبری دیروز سخنگوی مجلس شهری پایتخت بود.

علی اعطا ابتدا با قدردانی از معاونت خدمات شهری شهرداری تهران برای فعالیت ارزشمند در کمیته خدمات شهری ستاد ملی اربعین به آخرین وضعیت آنالیز طرح تفصیلی منطقه 22اشاره نمود و گفت: بعد از مطرح شدن طرح تفصیلی این منطقه از تهران در کمیته های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مقرر شده بود این موضوع در دستور جلسه شورای عالی قرار گیرد. از این رو در شورا به این نکته اشاره نمودیم که براساس بند34 ماده80 قانون شوراها، طرح های این چنینی قبل از تصویب در مرجع نهایی، باید در شورا آنالیز گردد و پس از تصویب در کمیسیون معماری و شهرسازی به تأیید نهایی اعضای شورا برسد. او با تأکید بر اینکه امروز (روز سه شنبه) کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران جلسه ای به این منظور تشکیل می دهد، توضیح داد: مجموعه نظراتی آماده شده که در رابطه با طرح تفصیلی منطقه22 ارائه خواهد شد. در آنچه تهیه شده موضوع به آن شکل که موردانتظار شورای پنجم بود دیده نشد؛ به همین دلیل یکی از پیشنهادهای ما در شورای شهر این است که طرح تفصیلی منطقه براساس توسعه حمل ونقل عمومی مورد بازنگری قرار گیرد.

  • خانه باغ ها برای مالکان به صرفه نیست

سخنگوی شورای شهر در ادامه با اشاره به پرسشی درباره خانه باغ ها، گفت: با توجه به اینکه تراکمی که می دهیم بسیار کم است، تخریب و نوسازی عمدتا برای مالکان به صرفه نیست. زمانی تخریب اتفاق می افتد که مالکان، مثلا ساختمان دوطبقه را بکوبند و به جای آن، 4طبقه بسازند تا برای آنها ارزش اقتصادی داشته باشد. اما در خصوص خانه باغ ها با توجه به اینکه تراکم بیشتر از قبل به مالکان نمی دهیم، مالک به سمت مرمت و نوسازی می رود تا بتواند کاربری های جدید را در ملک خود مستقر کند. یعنی با میزان تراکمی که می دهیم بناهای قدیمی با مکانیزم تشویقی تثبیت می شوند.

مصوبه خانه باغ که طرح آن در شورای پنجم به تصویب رسید از هفته آینده اجرا می گردد و مالکان باغ ها می توانند از هفته آینده مراجعه و براساس فهرست فعالیت های پیش بینی شده مجوز فعالیت خود را دریافت نمایند.

  • 3 اولویت اصلی کمیسیون های شورا

سخنگوی شورای شهر تهران سپس با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق، گفت: در این جلسه مصوبه ای به تصویب رسید که براساس آن قرار شد ظرف 2، 3هفته آینده کمیسیون تلفیق جلسات فشرده ای را برگزار کند تا براساس آن هر کدام از کمیسیون های شورای شهر تهران 3 اولویت اصلی خود را اعلام نمایند؛ ضمن اینکه قرار است کمیسیون برنامه و بودجه نیز به عنوان بخش اجرایی برای تحقق این اولویت ها همکاری کند. احصای اولویت ها در راستای تحقق برنامه 5 ساله سوم ضروری است. با توجه به اینکه در بعضی موارد، آنطور که شایسته است مدیران ارشد شهری نسبت به برنامه توجه کافی نشان نمی دهند، اگر اولویت ها معین گردد، پیگیری ها براساس اولویت های مطرح شده صورت خواهد گرفت.

اعطا در ادامه سخنانش با اشاره به مصوبه خانه باغ که ابتدای دوره پنجم شورا به تصویب رسیده، اظهار کرد: به دنبال تشکیل کمیته فنی، از هفته آینده مصوبه خانه باغ شورای پنجم اجرایی خواهد شد. برهمین اساس اداره کل تدوین ضوابط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران شرایطی را فراهم می نماید که از هفته آینده مالکان باغ ها براساس فهرستی که اعلام شده است بتوانند مجوز بگیرند و فعالیت های خود را شروع نمایند.

  • حفاظت از آثار هنری با سازکار هوشمند

او در ادامه درباره حریم آثار هنری شهر تهران نیز گفت: در شورا موضوع حریم آثار هنری پیگیری می شد اما بعد از بعضی اتفاقات، موضوع امنیت فیزیکی آثار هنری به این مصوبه تعمیم داده شد. حریم آثار هنری به حریم کالبدی، حریم فیزیکی و... اشاره دارد. بعد از اتفاقی که در خصوص مجسمه قیصر امین پور رخ داد، قرار شد این طرح به گونه ای پیش برود که پیرامون مجسمه ها و آثار هنری ارزشمند کنترل نامحسوسی به وسیله ابزار هوشمند صورت گیرد. این اقدام درحال پیگیری است اما نباید انتظار داشت که این کار طی یکی، دو هفته انجام گردد؛ این موضوع نوعی حفاظت از آثار هنری و ارزشمند در سطح شهر است.

اعطا درباره اینکه بعضی از مدیران ارشد شهرداری زمانی که یک حوزه مسئولیتی را می پذیرند سعی در نفی بعضی از تخلفات شهر در لایه های زیرین (ساخت وسازهای غیرمجاز) دارند، اعلام کرد: در دوره مدیریت شهری جدید هیچ موردی از تخلف در ساخت وساز در رابطه با مدیران ارشد صورت نگرفته است، اما در لایه های زیرین در سازمان های مختلف این نوع فساد وجود دارد که شهرداری هم از این امر مستثنی نیست. باید به سمتی حرکت کنیم که در وهله نخست، ضوابط و مقررات شفاف گردد، دوم باید سامانه شفافیت را به همه موارد تعمیم دهیم و در آخر همکاری شهروندان با مدیریت شهری باید افزایش یابد. شهروندان درصورت کشف تخلفات، باید آن را به مدیران شهری گزارش نمایند. در این صورت اگر گزارش هایی مبنی بر فساد به شورای شهر برسد، برای مقابله با آن، هیچ تسامحی نخواهیم داشت.

  • کاهش تخلفات در حوزه صدور پروانه

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر نادیده دریافت طرح تفصیلی و طرح جامع در ساخت وسازهای پایتخت اعلام کرد: هم اکنون وضعیت خوبی در ساخت وسازهای جدید شهر تهران حاکم است و در پروانه های جدیدی که از سوی شهرداری صادر می گردد، شاهد کاهش تخلفات هستیم. البته تهران با یک بافت ناهمگون شکل گرفته که بخشی از آنها براساس مجوزهای غیرقانونی و بعضی دیگر براساس مجوزهای قانونی اما غیرکارشناسی بوده است. آخرین حربه برای انجام تخلفات به وسیله شورای معماری مناطق بود که این موضوع به شدت تحت کنترل قرار گرفته و امروز آنچه در حوزه صدور پروانه اتفاق می افتد قابل دفاع است.

  • تذکرهای بی پاسخ زیاد نیست

در ادامه نشست، خبرنگاری درباره بی پاسخ ماندن بعضی تذکرات اعضای شورای شهر توسط شهرداری سؤال کرد که اعطا در پاسخ گفت: تذکرها بلافاصله پس از اتمام جلسه به وسیله رئیس شورای شهر به شهرداری ارسال می گردد. درصورت عدم پاسخگویی به تذکرات، جواب این تذکرها به صورت کتبی، مکرر پیگیری می گردد. البته مواردی که بی پاسخ بوده به لحاظ درصدی زیاد نیست، اما انتظار داریم که مدیریت شهری به سرعت به این تذکرات پاسخ دهد و درصورتی که تذکری قابل تحقق نباشد هم مدیریت شهری باید درباره آن شرح دهد. به هر حال خواهش من از مدیران زیرمجموعه شهرداری این است که نسبت به پاسخ به تذکرات با جدیت بیشتری ورود نمایند. گاهی سهل انگاری هایی دیده می گردد که امیدوارم زمینه ای فراهم نگردد که این موضوع تبدیل به معضل گردد.

  • استدلال موافقان و مخالفان جدایی ری از تهران

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر تفکیک ری از تهران، عنوان نمود: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر تفکیک انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداری ری و تهران مطرح نموده اند. البته این موضوع جدیدی نیست و پیش از این چندبار عنوان شده و بسیار بحث برانگیز بوده است؛ اما تصمیم گیری نهایی در این خصوص با مجلس است، نه شورای اسلامی شهر.

اعطا به استدلال موافقان جدایی ری از تهران اشاره نمود و افزود: مهم ترین استدلال موافقان، بحث مربوط به قانون اساسی است. آنها می گویند وقتی ری فرمانداری دارد، چرا نباید شورای شهر و شهردار مستقل داشته باشد. اما از سوی دیگر در قانون شوراها مصوب شده که تهران، شمیرانات و ری باید یک شورا داشته باشد؛ بنابراین مخالفان، برداشتی از مغایرت را مطرح می نمایند. این در حالی است که موافقان جدایی ری از تهران بر این باورند که این، مسئله ای قانونی است و باید برطرف گردد.

  • ایجاد سازوکار جدی تر برای سامانه شفافیت

شرح درباره سامانه شفافیت شورا، دیگر محور صحبت های علی اعطا بود. سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: هم اکنون، سامانه شفافیت به مرجعی رسمی برای رسانه ها و شهروندان تبدیل شده است. درباره اینکه عنوان می گردد این سامانه به صورت گزینشی عمل می نماید، چنین تصوری ندارم اما سامانه شفافیت به یک سازوکار جدی تری در شهرداری احتیاج دارد. در همین رابطه ضروری است شهرداری تهران برای این سامانه یک سازوکار بین بخشی پیش بینی و برای به روز شدن آن یاری کند.

او با بیان اینکه این موضوع را به عنوان یک مطالبه مطرح خواهم کرد، افزود: در رابطه با انتشار بعضی موارد مقاومت هایی در بعضی سطوح شهرداری وجود دارد که یکی از معاونان شهردار نیز این موضوع را تأیید نموده ؛ هرچند که ایشان این مقاومت ها را مؤثر ندانسته است اما معتقدم که این مقاومت ها روند را کند می نماید.

  • اعلام نتیجه آنالیز نامگذاری معابر شهر؛ ماه آینده

اعطا که ماه گذشته مسئولیت کمیته آنالیز نامگذاری تابلوهای مزین به نام شهدا را برعهده گرفته است، درخصوص آخرین وضعیت آنالیز ها در این کمیته گفت: این موضوع را از چند ورودی معین پیگیری کردیم. ابتدا مناطق شهرداری که اطلاعات بسیار دقیقی گردآوری و شهرداران مناطق، معاونت های مربوطه و مسئولان حراست، آن را امضا و تأیید کردند. علاوه بر شهرداری مناطق، مکاتبه ای نیز با شورایاری ها و هیأت رئیسه شوراهای مناطق داشتیم. با رسانه هایی که این گزارش ها را منتشر نموده بودند هم مکاتباتی داشتیم که اگر مستنداتی دارند، برای ما ارسال نمایند. اما این اطلاعات با تأخیر به دست ما رسید. مجموعه اطلاعات همه معابر به ویژه معابر مسئله دار را دریافت کردیم و آمار و تحلیلی در خصوص آنها انجام شده است. او افزود: هم اکنون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری (فاوا) در حال آنالیز این تابلوهاست تا ببینیم از چه زمانی تابلوها دچار مشکل شده اند و پیمانکاران و ناظران چه کسانی بودند و آیا تعمدی انجام شده است. براین اساس، نخستین کمیته آنالیز تابلوها، 8مهرماه برگزار شده و گزارش نهایی احتیاج به یک ماه زمان دارد تا بتوانیم به جمع بندی نهایی برسیم.

تفکیک انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداری ری و تهران موضوع جدیدی نیست و پیش از این چندبار عنوان شده و بسیار بحث برانگیز بوده است؛ اما تصمیم گیری نهایی در این خصوص با مجلس است، نه شورای اسلامی شهر

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 20 آذر 1398 بروزرسانی: 20 آذر 1398 گردآورنده: asiaro.ir شناسه مطلب: 495

به "اجرای مصوبه خانه باغ از هفته آینده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اجرای مصوبه خانه باغ از هفته آینده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید