بنز SL300؛ گران ترین خودروی ایران

به گزارش تور آسیایی ارزان، در‭ ‬ایران‭ ‬بنزی‭ ‬66ساله‭ ‬داریم‭ ‬با‭ ‬درهای‭ ‬پروانه ای‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬چندمیلیون‭ ‬دلاری،‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬عدد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خود‭ ‬مرسدس‭ ‬هم‭ ‬تمایل‭ ‬دارد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بخرد‭. ‬اینجا‭ ‬می توانید‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬دقیق تر‭ ‬با‭ ‬گران ترین‭ ‬خودرو‭ ‬ایران‭ ‬آشنا‭ ‬شوید.

بنز SL300؛ گران ترین خودروی ایران

‬‭ ‬شاید‭ ‬اگر‭ ‬خیلی‭ ‬سخت گیر‭ ‬نبودیم،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬300‭ ‬SL‭ ‬لقب‭ ‬افسانه ای ترین‭ ‬خودرو‭ ‬تاریخ‭ ‬مرسدس‭ ‬را‭ ‬می دادیم‭. ‬خودرویی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬بال های‭ ‬مرغ‭ ‬دریایی‭ ‬الهام‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬کریستوفر‭ ‬گایگر،‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬مشهور‭ ‬شرکت‭ ‬بنز،‭ ‬توسط‭ ‬کارل‭ ‬ویلفرت‭ ‬خلق‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬که‭ ‬کلا‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬1400دستگاه‭ ‬طی‭ ‬تنها‭ ‬سه سال‭ ‬تولید‭ ‬شده،‭ ‬طبق‭ ‬ادعای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سایت های‭ ‬خودرویی‭ ‬تنها‭ ‬500دستگاه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سالم‭ ‬مانده‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬عامل‭ ‬زمینه‭ ‬افزایش‭ ‬شدید‭ ‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬دوباره‭ ‬سراغ‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬برویم،‭ ‬توضیحاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدیر‭ ‬کلوپ‭ ‬مرسدس بنز‭ ‬در‭ ‬فدراسیون‭ ‬اتومبیلرانی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ما ‬داد‭. ‬

شاهد‭ ‬غلامعلی،‭ ‬با‭ ‬ستایش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬بی نقص‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬ما ‭ ‬گفت‭: ‬‮‬این‭ ‬خودرو‭ ‬از‭ ‬سال ها‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خانواده‭ ‬دکتر‭ ‬فرهنگ مهر‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬خودرو‭ ‬البته‭ ‬بازسازی ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬درآمده‭ ‬است‭. ‬درواقع‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬زمین گیر‭ ‬شده‭ ‬مدت ها‭ ‬پارک‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬درواقع‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬پروسه‭ ‬بازسازی،‭ ‬مدت‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬تعمیرگاه‭ ‬جناب‭ ‬امیر‭ ‬اسفندیاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیچ‭ ‬شمیران‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬زمین گیر‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬سپس‭ ‬خودرو‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬آماده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گاراژی‭ ‬مشهور‭ ‬در‭ ‬تقاطع‭ ‬ویلا‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬که‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬قدرت الله‭ ‬شیرزادی‭ ‬است،‭ ‬منتقل‭ ‬می شد‭. ‬اینجا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬مشهورترین‭ ‬چهره‭ ‬حوزه‭ ‬بازسازی‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬یعنی‭ ‬تیمور‭ ‬ریشار‭(‬ریچارد‭) ‬خودرو‭ ‬بازسازی‭ ‬می شود‭. ‬این‭ ‬بازسازی‭ ‬البته‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬جنبه‭ ‬تزئیناتی‭ ‬و‭ ‬ظاهری‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬موتور‭ ‬خودرو‭ ‬بازسازی‭ ‬شده‭ ‬است‭.

‬در‭ ‬مرحله‭ ‬آخر‭ ‬نیز‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬تعمیرگاه‭ ‬1006ستارخان‭ ‬رفت‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬بالاخره‭ ‬بازسازی‭ ‬آن‭ ‬تکمیل‭ ‬شود‭. ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬می دانم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬دور‭ ‬اول‭ ‬بازسازی‭ ‬گالوینگ‭ ‬مشهور‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تحویل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مرحوم‭ ‬دکتر‭ ‬فرهنگ مهر،‭ ‬پیست‭ ‬آزادی‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬وسط‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬باز‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آزمایش‭ ‬نهایی‭ ‬خودرو‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ایرادات‭ ‬احتمالی‭ ‬آن‭ ‬مشخص‭ ‬شود. ‬در‭ ‬این‭ ‬آزمایش‭ ‬آقایان‭ ‬ریشار،‭ ‬امامی‭ ‬ و‭ ‬واحدی‭ ‬پشت‭ ‬فرمان‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬نشستند‭ ‬در حالی که‭ ‬موتور‭ ‬اورهال‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬قطعات‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬تعویض‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬البته‭ ‬نمی دانم‭ ‬بعدها‭ ‬کل‭ ‬موتور‭ ‬خودرو‭ ‬بازسازی‭ ‬شد‭ ‬یا‭ ‬نه‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬اطلاع‭ ‬دارم،‭ ‬موتور‭ ‬شش سیلندر‭ ‬این‭ ‬بنز‭ ‬قدیمی‭ ‬ قدرتی‭ ‬بین‭ ‬215‭ ‬تا‭ ‬280‭ ‬اسب‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬هم اینک‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬دکتر‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬چهارعدد‭ ‬خرک‭ ‬مخصوص‭ ‬پارک‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮‬

دیروز‭ ‬نوشتیم‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬300‭ ‬SL‭ ‬گالوینگ‭ ‬و‭ ‬کوپه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حدود‭ ‬22میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬است‭. ‬رقمی‭ ‬ که‭ ‬مستقیما‭ ‬با‭ ‬بهای‭ ‬آخرین‭ ‬بنز‭ ‬گالوینگ‭ ‬1954‭ ‬فروخته شده‭ ‬در‭ ‬حراجی‭ ‬ساتبی‭ ‬یکسان‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬طبق‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬که‭ ‬مدیر‭ ‬کلوپ‭ ‬بنز‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬می گوید،‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬بنز‭ ‬66ساله‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬حتی‭ ‬رقمی‭ ‬ بالاتر‭ ‬از‭ ‬اینها‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬بنز‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬پیشنهادی‭ ‬به‭ ‬بهای‭ ‬1‭.‬5میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬داشته،‭ ‬امروزه‭ ‬گران ترین‭ ‬خودرو‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬مالک‭ ‬آن هم‭ ‬گویا‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬خود‭ ‬شرکت‭ ‬مرسدس بنز‭ ‬پیشنهاداتی‭ ‬داشته‭ ‬تا‭ ‬خودرو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬چندمیلیون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬بفرستد‭ ‬که‭ ‬گویا‭ ‬رد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬300‭ ‬SL‭ ‬گالوینگ‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است،‭ ‬قیمتی‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬فراری‭ ‬458‭ ‬ایتالیا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬یک‭ ‬دانه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬موجود‭ ‬است،‭ ‬دارد‭. ‬

راز‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬گزاف‭ ‬البته‭ ‬فقط‭ ‬طراحی‭ ‬یا‭ ‬تعداد‭ ‬کم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬نخستین‭ ‬محصولی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬پاشش‭ ‬مستقیم‭ ‬سوخت‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬انژکتوری‭(‬direct injection‭) ‬مجهز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬نسبت های‭ ‬بین‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬صنعت‭ ‬خودرو‭ ‬بنز‭ ‬300‭ ‬SL‭ ‬گالوینگ‭ ‬را‭ ‬نخستین‭ ‬ابرخودرو‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬سوپراسپوت‭ ‬لوکس‭ ‬تاریخ‭ ‬می دانند‭. ‬دیدن‭ ‬این‭ ‬جواهر‭ ‬از‭ ‬نمای‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬ثابت‭ ‬می کند،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬هفتم‭ ‬زندگی‭ ‬هم‭ ‬می توان‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬غافلگیر‭ ‬کرد‭.‬

منبع: دیوار
انتشار: 11 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: asiaro.ir شناسه مطلب: 875

به "بنز SL300؛ گران ترین خودروی ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بنز SL300؛ گران ترین خودروی ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید