جزئیات تخفیف 50درصدی وام مسکن

به گزارش تور آسیایی ارزان، وام مسکن تا یک ماه نصف قیمت خواهد بود. آنطور که بانک مسکن اعلام نموده، از امروز 25دی ماه تا 22بهمن لازم نیست برای دریافت وام اوراق مسکن کل اوراق لازم را خریداری کنید. بانک نیمی از این وام را به شکل بدون سپرده در اختیار متقاضی قرار می دهد و منابع آن توسط خود بانک تامین خواهد شد.

جزئیات تخفیف 50درصدی وام مسکن

به گزارش روزنامه هفت صبح، بنابراین هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن برای متقاضیان نصف می گردد. در حالت عادی وام 200میلیونی اوراق مسکن به 400برگه تسه احتیاج دارد و با این طرح بانک مسکن، تعداد اوراق لازم برای دریافت وام به 200برگه کاهش پیدا می نماید. قیمت هر برگه تسه در حال حاضر حدود 54هزار و 500تومان است و با این حساب دریافت وام به مدت یک ماه، تا 11میلیون تومان ارزان تر خواهد بود.

البته این همه ماجرا نیست. نصف وام که به صورت بدون اوراق و سپرده پرداخت می گردد، مهلت بازپرداخت کمتری دارد و به جای 12سال، باید آن را در پنج سال تسویه کنید. این مورد باعث می گردد اقساط ماهانه افزایش پیدا کند. تا جایی که اگر 200میلیون تومان وام خرید و 40میلیون تومان وام جعاله بگیرید، ممکن است اقساط ماهانه به پنج میلیون و 200هزار تومان برسد. البته سقف وام مسکن در شهر های مختلف، متفاوت است.

در این گزارش آنالیز نموده ایم در شهر تهران، دیگر شهر های عظیم با جمعیت بالای 200هزار نفر و شهر های کوچک با جمعیت کمتر از 200هزار نفر، هزینه دریافت وام مسکن چقدر کاهش پیدا نموده و در طرف مقابل اقساط ماهانه چه تغییراتی پیدا نموده است. این تصمیم با متقاضی است که برای دریافت وام بیشتر هزینه کند، یا اقساط کمتری بپردازد.

هزینه وام مسکن برای تهران؛ 10.9میلیون

سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات که آن ها را به نام تسه می شناسیم، برای زوج های ساکن تهران 200میلیون تومان است. کسانی که بخواهند به صورت انفرادی وام مسکن بگیرند، تا سقف 100میلیون تومان وام به آن ها تعلق خواهد گرفت. با توجه به اینکه هر برگه تسه معادل 500هزار تومان وام مسکن است، دریافت وام 200میلیونی، 400برگه تسه لازم دارد که با توجه به قیمت هر برگه، دریافت چنین وامی 21میلیون و 800هزار تومان خرج دارد.

اما با طرح جدید بانک مسکن، اوراق مورد احتیاج برای دریافت این وام نصف شده و به 200برگه تسه کاهش پیدا نموده است. با این حساب هزینه دریافت وام اوراق مسکن برای زوج های تهرانی در این طرح 10میلیون و 900هزار تومان محاسبه می گردد. به همین ترتیب دریافت وام 100میلیون تومانی به صورت انفرادی، به جای 200برگ، 100برگ تسه لازم دارد و هزینه آن حدود پنج میلیون و 450هزار تومان خواهد بود.

هزینه وام مسکن برای شهر های عظیم؛ 8.7میلیون تومان

سقف وام اوراق مسکن برای مراکز استان ها و شهر های با جمعیت بیشتر از 200هزار نفر، 160میلیون تومان است که به هر زوج تعلق می گیرد. دریافت این وام در حالت عادی 320برگه تسه لازم دارد که با توجه به قیمت 54هزار و 500تومانی آنها، هزینه دریافت وام حدود 17میلیون و 450هزار تومان است.

در طرح جدید بانک مسکن، برای دریافت چنین وامی به جای 320برگه، 160برگه اوراق تسه ضروری است و این مورد هزینه دریافت وام 160میلیونی زوج ها در شهر های عظیم غیر از تهران را به هشت میلیون و 720هزار تومان کاهش داده است. کسانی که بخواهند به صورت انفرادی برای دریافت وام اوراق مسکن اقدام نمایند، در شهر های عظیم به غیر از تهران می توانند تا سقف 80میلیون تومان وام بگیرند. دریافت این وام در حالت عادی 160برگه تسه به قیمت هشت میلیون و 720هزار تومان احتیاج دارد، اما با تخفیف 50درصدی، هزینه دریافت وام اوراق مسکن انفرادی در این شهر ها حدود چهار میلیون و 360هزار تومان محاسبه می گردد.

علاوه بر مراکز استان ها، شهر های اسلام شهر، شهریار، قدس، کاشان، ملارد، دزفول، نیشابور، بابل، خمینی شهر، سبزوار، گلستان، آمل، پاکدشت، نجف آباد، بروجرد، آبادان، قرچک، ورامین، ساوه، قائم شهر، نسیم شهر و سیرجان، با توجه به جمعیت بالای 200هزار نفر در آخرین سرشماری مربوط به سال 95، شهر عظیم به حساب می آیند.

هزینه وام مسکن برای شهر های کوچک؛ 6.5میلیون

ساکنان شهر های کوچک با جمعیت کمتر از 200هزار نفر می توانند تا سقف 120میلیون تومان وام اوراق مسکن بگیرند. این وام به هر زوج تعلق می گیرد و برای کسانی که بخواهند به صورت انفرادی وام بگیرند، سقف وام اوراق مسکن 60میلیون تومان است. دریافت وام 120میلیونی در حالت عادی 240برگه تسه احتیاج دارد. قیمت هر برگه 54هزار و 500تومان است و این یعنی در حالت عادی دریافت وام 120میلیونی زوج ها در شهر های کوچک 13میلیون و 80هزار تومان خرج دارد.

با طرح جدید بانک مسکن، دریافت این وام به جای 240برگه، 120برگه لازم خواهد داشت و این موضوع هزینه دریافت وام اوراق مسکن زوجین در شهر های کوچک را به شش میلیون و 540هزار تومان کاهش می دهد. دریافت وام مسکن انفرادی در شهر های کوچک با سقف 60میلیون تومان، در حالت عادی 120برگه تسه به ارزش شش میلیون و 540هزار تومان خرج دارد. کسانی که در این یک ماه برای دریافت وام مسکن اقدام نمایند، به جای 120برگه می توانند با 60برگه به ارزش سه میلیون و 270هزار تومان وام 60میلیونی بگیرند.

اقساط وام مسکن برای تهران؛ ماهانه 5.2میلیون

وام اوراق مسکن با نرخ بهره 17.5درصدی پرداخت می گردد. در حالت عادی مهلت بازپرداخت 12ساله است و این یعنی برای وام 200میلیون تومانی زوجین در تهران، مبلغ قسط ماهانه این وام حدود سه میلیون و 400هزار تومان خواهد بود. کسانی که بخواهند نصف وام را بدون اوراق دریافت نمایند، 100میلیون تومان از وامشان با بازپرداخت پنج ساله و سود 18درصدی ارائه خواهد شد.

این موضوع باعث می گردد مبلغ قسط ماهانه از سه میلیون و 400هزار تومان به چهار میلیون و 200هزار تومان افزایش پیدا کند. اگر همراه وام 200میلیونی، 40میلیون تومان هم وام جعاله بگیرید، یک میلیون تومان اقساط این وام هم به محاسبات اضافه می گردد و شما برای 240میلیون تومان وام، پنج میلیون و 200هزار تومان قسط پرداخت خواهید کرد. البته بعد از سرانجام پنج سال، مبلغ اقساط به یک میلیون و 660هزار تومان کاهش پیدا می نماید و تا سال دوازدهم ادامه خواهد داشت.

وام 100میلیونی انفرادی در حالت عادی اقساط یک میلیون و 660هزار تومانی دارد. اگر نصف وام را بدون اوراق بگیرید، مهلت بازپرداخت 50میلیون تومان از این وام به پنج سال کاهش پیدا می نماید و مجموع اقاسط وام 100میلیونی به دو میلیون و 130هزار تومان افزایش پیدا می نماید. اگر همراه این وام، وام جعاله هم بگیرید، در مجموع باید ماهانه سه میلیون و 130هزار تومان قسط پرداخت کنید. این اقساط به مدت پنج سال ادامه پیدا می نماید و از سال ششم تا دوازدهم قسط وام 860هزار تومان محاسبه خواهد شد.

اقساط وام مسکن برای شهر های عظیم؛ ماهانه 4.4میلیون

مبلغ هر قسط وام مسکن زوجین در شهر های عظیم حدود دو میلیون و 720هزار تومان است. این رقمی است که هر زوج در حالت عادی برای وام 160میلیونی پرداخت خواهد نمود. اگر این زوج بخواهد نصف وام را بدون ارائه اوراق دریافت کند و به جای 320برگه، 160برگه تسه بخرد، مهلت بازپرداخت نصف وام به پنج سال کاهش پیدا می نماید.

این مورد باعث می گردد قسط ماهانه وام 160میلیونی به سه میلیون و 360هزار تومان افزایش پیدا کند. با اضافه شدن اقساط یک میلیونی برای وام 40میلیونی جعاله، در مجموع قسط ماهانه حدود چهار میلیون و 360هزار تومان برای وام 200میلیونی خرید و جعاله مسکن محاسبه خواهد شد. البته این اقساط تا پنج سال ادامه پیدا می نماید و بعد از آن باید ماهانه حدود یک میلیون و 330هزار تومان تا سرانجام سال دوازدهم به بانک قسط بپردازید.

در حالت انفرادی، مبلغ وام مسکن در شهر های بالای 200هزار نفر جمعیت، 80میلیون تومان است و با بازپرداخت 12ساله، مبلغ هر قسط یک میلیون و 330هزار تومان خواهد بود. در صورتی که بخواهید نصف وام را بدون پرداخت اوراق بگیرید، مبلغ اقساط به یک میلیون و 680هزار تومان می رسد و اگر وام 40میلیونی جعاله مسکن هم بگیرید، مبلغ اقساط حدود دو میلیون و 690هزار تومان به مدت پنج سال و بعد از آن تا سال دوازدهم حدود 660هزار تومان محاسبه می گردد.

اقساط وام مسکن برای شهر های کوچک؛ 3.5میلیون تومان

هر قسط وام 120میلیونی خرید مسکن زوجین در شهر های کوچک با جمعیت کمتر از 200هزار نفر، حدود دو میلیون تومان است که در 144قسط به مدت 12سال پرداخت می گردد. در طرح جدید بانک مسکن کسانی که بخواهند با صرفه جویی 6.5میلیون تومانی در خرید اوراق، نصف وام را رایگان دریافت نمایند، مبلغ اقساط آن ها بیشتر خواهد بود.

چراکه در این حالت نصف وام باید در پنج سال تسویه گردد. محاسبات نشان می دهد در چنین حالتی هر قسط وام 120میلیونی تا سرانجام سال پنجم حدود دو میلیون و 520هزار تومان است که در کنار اقساط وام 40میلیونی جعاله در مجموع به سه میلیون و 530هزار تومان می رسد. بعد از سال پنجم، قسط این وام تا سرانجام سال دوازدهم حدود یک میلیون تومان خواهد بود. کسانی که به صورت انفرادی در شهر های کوچک وام 60میلیون تومانی می گیرند، در حالت عادی قسط ماهانه آن ها یک میلیون تومان خواهد بود.

در حالتی که نصف وام را بدون خرید اوراق دریافت کنید، مبلغ اقساط ماهانه به یک میلیون و 260هزار تومان افزایش پیدا خواهد نمود. کسانی که در کنار وام خرید مسکن، وام جعاله 40میلیونی می گیرند، در مجموع باید برای 100میلیون تومان وام، ماهانه دو میلیون و 260هزار تومان به مدت پنج سال و بعد از آن 500هزار تومان تا سرانجام سال دوازدهم قسط بدهند.

منبع: فرارو
انتشار: 29 بهمن 1399 بروزرسانی: 29 بهمن 1399 گردآورنده: asiaro.ir شناسه مطلب: 1464

به "جزئیات تخفیف 50درصدی وام مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات تخفیف 50درصدی وام مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید