عملکرد اتابک در بستن قراردادهای ننگین خلاصه نمی گردد

به گزارش تور آسیایی ارزان، خبرنگاران - احمد ابوالفتحی: تصمیم گیری درباره خدمت و خیانت اهل سیاست و گنجاندن آن ها در صف خادمین یا خائنین، یکی از روینمودهای رایج در زمینه مواجهه با تاریخ است، اما اگر به وجوه مختلف زندگی سیاستمدارانی مانند امین السلطان که تا حد زیادی در صف خائنین دسته بندی شده اند نزدیک شویم، شاید ابعاد دیگری از شخصیت آنان را هم بشناسیم. در این گفت وگو، سعاد پیرا پژوهش گر تاریخ که اخیرا به همراه علیرضا نیکنژاد مجموعه ای از نامه های امین السلطان (اتابک) به مظفرالدین شاه را در کتابی با نام نامه ها و مکاتبات میرزا علی اصغرخان اتابک به مظفرالدین شاه تصحیح و منتشر نموده است، در روینمودهای رایج نسبت به شخصیت امین السلطان تشکیک می نماید.

عملکرد اتابک در بستن قراردادهای ننگین خلاصه نمی گردد

با ما همراه باشید و درباره ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

بخش عمده ای از جستار مفصلی که شما در ابتدای کتاب نوشته اید به بازبینی در صفاتی مانند نوکرمآبی و نوکری روس و انگلیس که در برخی از متون به امین السلطان نسبت داده شده و به چالش کشیدن این گونه نگاه به او اختصاص دارد. از اساس چه شد که به این نتیجه رسیدید باید این نوع نگاه به امین السلطان را به چالش کشید.

قبل از هر چیز صفات نوکرمآبی و غیره شیوه های به کار رفته تمامی رجال این دوران است و شاید بتوان به صراحت و تأکید گفت که به نوعی برخاسته از شیوه های آموزش سیاسی در این دوران است. ما به وفور می توانیم این ویژگی ها را در نوشتار، گفتار و رفتار بسیاری از سیاستمداران از مترقی گرفته تا محافظه کار ملاحظه کنیم. به نوعی می توان گفت که یک روش و رویه بوده است درست یا غلط، اخلاقی یا غیراخلاقی واقعیتی بود که در تاریخ ما از گذشته تا به امروز حضور قطعی دارد، اینکه من یا شما آن را نکوهش کنیم یا نکنیم واقعیت موجود در تاریخ دیروز و امروز ما تغییر نمی دهد. البته اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم می بایست در ابتدا آن را بررسی و بررسی کرد، آن را شناخت و سپس برای برطرف آن قدم برداشت. اما بحث من بیشتر روی مشخصه ها و ویژگی های شخصیتی این شخصیت سیاسی است از لوای روایات راویان معاصرش. باید اذعان کرد که هر فردی خصوصیات و مشخصه هایی دارد که می تواند از آنها، به هنگام ضرورت به خصوص وقتی که مصدر کار یا سِمَتی در قدرت است، بهره بگیرد. بحث مطرح شده در کتاب به دنبال تبین اخلاقی یا غیراخلاقی پندار، گفتار، اعمال یک شخصیت نیست، حتی نمی خواهم کارهای درست یا اشتباه امین السلطان یا هر شخصیت دیگری را توجیه کنم. این مبحث دیگریست که در جای خودش بررسی های خاص خودش را لازم دارد. صدراعظمی مانند امین السلطان در یک یا چند بازه زمانی نسبتاً طولانی و طی دوران حکومت سه پادشاه با نحوه حکومت­داری مختلف به صدارت مشغول بوده است. به گمان من این مهم است که وقتی با چنین موضوعی روبرو هستیم، درباره مشخصات شخصیتی این فرد فکر کنیم که چه چیز منجر به این شد که او در یک سیر زمانی طولانی در این صندلی قدرت دوام آورد.

هر کدام از این شاهان هم ویژگی های متفاوتی در قدرت داشته اند و امین السلطان توانسته با همه آن ها کار بکند.

بله. در دوران ناصرالدین شاه ما شاهی را داریم که از لحاظ اقتدار در قدرت سیاسی بسیار سلطه گر است، در دوره مظفرالدین شاه با شاه نسبتاً ملایم و انعطاف پذیرتری روبرو هستیم و در دوره محمدعلی شاه با یک شاه مستبد و عنان گسیخته غیرقابل درک روبرو هستیم. این خصوصیات، سه پارامتر جداگانه برای سلطنت را پدید می آورند. علاوه بر این جامعه هم در این دوره ها تغییر نموده و متفاوت است. جامعه دوران ناصری بسیار با جامعه دوران مظفری و محمدعلی شاهی تفاوت داشت و اتابک یا همان امین السلطان در همه این دوره ها مصدر کار شده و ادامه می دهد. من به این فکر کردم که ما وقتی به مقوله شخصیت های تاریخی می پردازیم، چرا همیشه بحث را فقط به بعد سیاسی و گاه روابط خارجی تقلیل می دهیم؟ نه آنکه آن بحث ها مهم نیستند، بلکه همه آنچه در تاریخ اهمیت دارند نیستند. یک شخصیت تاریخی جوانب دیگری هم دارد که حتما باید به آن ها توجه داشت. قصه های متعددی وجود دارد که بر شخصیت های تاریخی سوار می شوند و بر آنها سایه می اندازند و به گمان من بخش زیادی از این روایات مطرح شده همه واقعیت موجود پیرامون یک فرد نیست، فقط بخشی از آن واقعیت است. به قول پارِتو در پس هر اندیشه ای ته نشستی وجود دارد که ما باید به آن ته نشست دست یابیم. درباره امین السلطان و یا هر شخصیت دیگری که خوب یا بد ارزیابی شده اند، ما می بایست توجه کنیم که او در چه ساختاری زندگی می کرد و به فعالیت و تصمیم گیری مشغول بود؟ آن ساختار تا چه حد به او اختیار عمل می داد؟ آن فرد تا چه حد می توانست در آن ساختار تغییر به وجود آورد و یا حتی آن ساختار را دور بزند؟ این ها همه مشخصه هایی هستند که یک شخصیت را در تاریخ می سازند. بنابر این فکر می کنم به این دلیل که ویژگی اساسی یک ساختار سیاسی اگر برای مردمش درست عمل و حرکت کند، می بایست خط مشی و جهت دهنده، و همچنین نظارت و کنترل نماینده باشد. حال اگر این ساختار درست عمل کند یا نکند، در فرایندی کاری و شغلی صدراعظم که دومین مقام قدرتمند پس از اقتدار اختیارات تامه شاه را دارا می باشد، چه تأثیری می گذارد. به عبارت دیگر ما باید ببینیم شاه چه رویکردی به کل امور دارد، صدراعظم درون چه ساختاری کار می نماید و در این ساختار چگونه عمل می نماید. مشخصه های او چیست و هدف او در این ساختار چیست؟ به این شکل ما می توانیم صدراعظم را به لحاظ سیاسی و نیز با مشخصه­های شخصیتی مثل هوش و استعداد و همچنین به لحاظ امکانات و محدودیت های موجود در پیرامونش بررسی کنیم.

در صحبت هایتان چند باری بر مقوله استعداد تأکید کردید. استعداد امری بالقوه است و هر کسی به صورت بالقوه مجموعه ای از استعدادها را در خود دارد. در خصوص امین السلطان این موضوع تا چه میزان بالفعل شده است. او تا چه حد توانسته اختیارعمل داشته باشد و از استعداد خود بهره ببرد و آن گونه که گفتید در برابر ساختار بایستد یا آن را دور بزند؟

او در برهه های مختلفی زیسته است و امکان فراوانی برای بهره گیری از استعدادهایش را داشت. مثلاً در دوره ناصرالدین شاه او با شاهی روبرو است که اقتدار اختیارات تامه دارد که بازی سیاسی خود را از این طریق پیش می برد و یعنی منتظر حرکت حریفان در قدرت است و پس از آنکه همه طرف­های حاضر در قدرت، بازی خود را آغاز کردند و با هم درگیر شدند، اوست که بهره نهایی را از آن می برد و فرمان نهایی را از آستین بیرون می کشد و حسب امر فرمان و حکم به آتش بس را به همه طرف ها می دهد، یکی را عزل می نماید، یکی را توبیخ می نماید و یکی را می نوازد. در واقع اگر دقیق بخواهیم بگوییم هیچکدام از این سیاستمداران به معنای دقیق و واقعی در سیاست عملکرد مستقلی نداشتند، افرادی مانند امین السلطان و تقریباً همه در این دوره به عنوان سیاستمداری که دارای بینش و تئوری خاصی در قدرت باشد، عمل نمی کردند، آنها فقط در یک بازی بزرگ داخلی و تصادم آن با رقابت ها و تعارضات خارجی حضور داشتند، نه شرایط داخلی را ارزیابی و رصد نموده بودند، نه شرایط خارجی را ارزیابی و رصد می کردند، شناخت آنها از سیاست خارجی منوط به اخبار خارجی مندرج در روزنامه های واصله از دنیا بود، و ارتباطاتی که به وسیله اخباری از وزرای مختار خارجی و خودی حاضر در دیگر کشورها داشتند. بنابر این بقای هر یک از این شخصیت ها و دوام آوردن در قدرت برای آنها یک سیاست محسوب می گشت و در سیاست ایران اصل بقا در این تنازع بود و این به معنی عملکردشان در قدرت سیاسی ارزیابی می شود، نمی توان با اندیشه و تعابیری که کشورهای پیشرفته در همین زمان وجود داشت، آنها را سنجید، چرا حتی نمی توان آنها را طبق تعابیر دقیق علم سیاست یک سیاستمدار دانست. آنها به اندازه بضاعتشان در سیاست و حتی درست تر بندبازی می کردند و شاید بتوان به معنای دقیق گفت که با سیاست بازی می کردند. گویی که در صحنه سیاست سنتی، هر جور که بازی پیش آورد، آن ها هم پیش می فرایند. با این حال در همین دوران هم مشاهده می کنیم که این افراد چه مترقی مثل امین الدوله و چه محافظه کار مثل امین السلطان یا غیره بی کار نمی نشستند و علاوه بر بقا سعی خودشان را برای آنچه که درست می دانستند انجام می دادند، مثلاً امین الدوله در پی ایجاد و فترت دوباره دارالشورا است و پیگیری راهکارهای برای تغییر در ساختار قدرت است، و امین السلطان با اینکه یک آدم محافظه کار و سنتگراست و به سختی به قدرت چسبیده است در دوران ناصرالدین شاه وقتی که راهکاری به نام نهاد مجلس تحقیق مظالم برای ارائه مستقیم عرائض مردم به شاه ایجاد می شود، جزو کسانی است که پیگیرانه اصرار دارد هر روز عرائض ارسالی را به شاه برساند. مثلا در یادداشت های خود ناصرالدین شاه می توان ملاحظه کرد که هر وقت امین السلطان به نزد شاه می رفت، به نقل خود شاه، خورجینی از عریضه را برای شاه می برد و حتی وقتی خودش مریض بود، عرایض را توسط برادرش امین الملک یا یکی از منشیان مورد اعتمادش برای شاه می فرستاد. در خاطرات ناصرالدین شاه می توانیم بارها بخوانیم که او از آن همه عرایض و کاری که امین السلطان برای او می فرستاد، به شدت شکایت دارد و در برخی مواقع عصبانی می شد و گاهی می نویسد، امروز به اندازه یک خر کار کردم! این نشان می دهد برخلاف صدر اعظم قبلی میرزاآقاخان نوری یا مستوفی که ترجیح می دادند امور را در کنترل شخصی خود درآورند، امین السلطان شاه را در جریان جزییات امور قرار می داد که از مشخصه های قابل تأمل امین السلطان است که نمی گذارد هیچ چیز از پیش چشم شاه کنار برود. رویکرد امین السلطان اغلب چالش و حتی درگیر کردن شاه در تصمیم گیری ها بود و این قاعده بر خلاف رویکرد دو صدراعظم قبل او بوده است که کوشش می کردند هر چه بیشتر شاه را به حاشیه برانند و خودشان در مرکز تصمیم گیری ها باشند. بدون شک امین السلطان که تحت تعلیم پدرش سال ها در دربار بود، می دانست اگر خودش تصمیم گیرنده قطعی باشد، خطرش وحشتناکتر خواهد بود و ممکن است به سرنوشت گذشتگان خوشنامی چون امیرکبیر و سپهسالار دچار شود.

در دوره مظفری اما ماجرا متفاوت است. امین­ السلطان در این دوران دایره عمل گسترده تری می یابد، اما زمانه هم دیگر مانند زمانه ناصری نیست. در همین نامه ها که مربوط به دوران مظفرالدین شاه هستند، شما می توانید شخصیت امین السلطان را ببینید. در یکی از نامه ها در خصوص شرایط مملکت و اوضاع مالی می نویسد و پس از اشاره به افزایش محصول گندم در همین سال، او به شاه اظهار می داردکه باید برای غلات انبار داشته باشیم. همچنین در یکی از نامه های دیگر از مسائل راه می گوید. بی شک امین السلطان مسائل مملکت در زمینه مسائلی که در وسایل حمل ونقل، شرایط راه ها آشنایی دارد و با در نظر دریافت این موضوع که ایران کشوریست که اقتصادش بر پایه کشاورزی و دامپروری قرار داشت، ظاهراً در این نامه ها در پی چاره اندیشی است یا لااقل به شاه اینگونه وانمود می نموده و می نویسد که در این زمینه اقدامات عملی هم انجام می دهد. البته فراموش نکنیم که در زمان ناصرالدین شاه او اقدامات عمرانی قابل توجهی انجام داده بود از جمله ساختن جاده تهران به شمال، جاده تهران به قم و یا ساختن راه امام زاده داوود را می توان نام برد و... این ها جوانبی مغفول از زیست عمرانی و اداری امین السلطان هستند. ما فقط از لحاظ سیاسی و آن هم مسئله قراردادهایش با روس و انگلیس به این شخصیت پرداخته ایم. من البته از آن قراردادها دفاع نمی کنم، بحثم اینست که باید با دقت بیشتری به گذشته برگردیم و مسائل را بررسی کنیم و درباره خوب یا بد بودن یک شخصیت حکم صادر نکنیم. منافع طلبی اگر نگویم در همه رجال ایران، اما می توانیم بگویم در بخش بزرگ و بی شماری از رجال ایران در سرتاسر دوره های مملکت تا به امروز وجود داشته و دارد و اگر فقط بخواهیم این موضوع را مبنای سنجش یک شخصیت قرار دهیم، کسی از این مهلکه به راحتی بیرون نخواهد گریخت. در صورتی که اگر به صورت دقیق و با تعمق بیشتری به واقعیت در تاریخ بنگریم، می توانیم ارزیابی واقع بینانه تری نسبت به تاریخ گذشته خود و شخصیت های آن داشته باشیم. هیچکس وظیفه ندارد که در تاریخ از یک فرد، یک اسطوره، یک اهریمن و یا یک فره ایزدی بسازد، فقط وظیفه دارد به واقعیت در تاریخ تا آنجا که می تواند نزدیک شود.

درباره شاهانی که امین السلطان با آن ها همکاری نموده است صحبت کردید. میانه روترین این شاهان مظفرالدین شاه است و این جا دقیقاً همان جایی است که امین السلطان بیش از هر جایی با چالش روبرو است. چه می شود که آن هنگام که گستره عمل برای امین السلطان بازتر است او با چالش های وسیع تری روبرو می شود؟

شاید دلیلش وفور و گسترش چالش در این دوره است، زیرا که در این برهه جبهه های سیاسی مختلف با آراء جدید متفاوت ایجاد می شوند. در دوره قبل جبهه های سیاسی عمدتاً به حلقه حامیان و طرفداران ظل السلطان و کامران میرزا نایب السلطنه و در نهایت به قدرت لایزال شاه محدود و ختم می شد. امین السلطان در کنار شاه با این دو جبهه که بدون شک رقیب سلطنت به شمار می آمدند، روبرو بود و شاه این دو جبهه را متخاصم خود می دانست و اصولاً در درون رضایتی از آنها نداشت، او قدرت تحمل پذیری رقیب را تا حدی که در قدرت اقتدار اختیارات تامه شاه خللی وارد نیاورد، ادامه می داد، با این حال آنها علاوه بر رقیب از خانواده سلطنتی بودند، بنابر این باید توازن در درون آن حفظ می شد. چالش های امین السلطان در این زمان بسیار سخت بود، چون او می بایستی تا جایی که می توانست حرکت کند که خطر نزدیک نباشد، تا منجر به حذف کامل او نشود. در دوره مظفری، گسترش طبقات جدید در ساختار قدرت تا حدی شکل گرفته و دیده می شود، حالا طیف تحصیلکردگان و مترقیان هم در قدرت نضج گرفته اند و به یکی از اضلاع اثرگذار در قدرت تبدیل شده اند. ما در این دوره دارالفنونی را داریم که پنجاه سال فارغ التحصیل به فضای اجتماعی و سیاسی تحویل داده است و خود همین نهاد فرهنگی با اساتید داخلی و خارجی یکی از کانون های مترقی مدرن به شمار می آید، هر چند که به لحاظ کمیت در سطح کلی مملکت رقم فارغ التحصیلان آن قابل بحث و ملاحظه نبود، اما حداقل تأثیر آن در پایتخت حائز اهمیت بود. علاوه بر آن ها افرادی هم خارج از ایران درس خوانده بودند که به مرور به وطن بازگشته اند و مشغول به کارند؛ این تحصیلکردگان اندک اندک پیروز شده بودند که فضایی را برای بیان افکار مترقیانه خود بیابند. ساختار قدرت نیز در این دوره متفاوت گذشته به نظر می رسید. در ساختار قبلی امین السلطانی که سواد درخور یک سیاستمدار نداشت، توانست صدراعظم شود. در این دوره وزیر خارجه و حتی تعداد بیشتری از وزرا تحصیلنموده دارالفنون یا فرنگ بودند و بعضاً نیز به یک زبان خارجی آشنایی داشتند. احتمالاً خود امین السلطان هم این تفاوت ها را درک می کرد. مثلا می دانست که با مشیرالدوله که وزیر خارجه است باید با احتیاط و ملاحظه روبه رو شود. بنابر این وقتی امین السلطان در چنین شرایطی صدراعظم می شود، تا حدی برآمده از مشخصه های شخصیتی اوست. من در مقدمه کتاب هم هر سه دوره را کنار هم گذاشته و بر مبنای شواهد روایی این نتیجه را گرفته ام که امین السلطان در دوره مظفرالدین شاه دیگر کارایی دوره قبل را نداشت و به مرور جنبه کاریزماتیک خود را نزد شاه از دست می دهد. البته این گونه نیست که دورش خالی شده باشد، هنوز هم کسانی هستند که نقش حامیان و حواریون او را بازی می نمایند و در زمان مناصب وقتی که فرصت را پیش آوردند، باز هم به به حلقه حامیانش پیوستند و یاری کردند تا امین الدوله را به کناری بزندو برای دومین بار به صدارت برسد.

یکی از مباحث عمدتاً مغفول در آثار تاریخ دانان که شما تا حد قابل توجهی به آن توجه داشته اید، تاثیر رقابت های درونی دربار بر نوع نگاه امروزین ما به شخصیت های دوران قاجار است. به عنوان نمونه رقابتی که بین امین الدوله و امین السلطان وجود داشته است، به گمان شما چه میزان روی نگاه غالبی که امروز درباره امین السلطان وجود دارد تاثیر داشته است؟

تاثیر زیادی داشته. همین امروز و در جامعه امروز وقتی شما می خواهید به سیاست نگاه کنید باید جبهه ها را بشناسید و استراتژی هر یک را تشخیص دهید. اگر این اتفاق رخ ندهد شما نمی توانید به درستی بدانید در چه مسیری در حال حرکت هستید و نتیجه عمل و واکنش تان چه خواهد بود. این موضوع درباره تحقیقات تاریخی هم صدق می نماید. به عنوان نمونه باید بدانید که رویکرد سیاسی در دوره ناصرالدین شاه بر مبنای حذف کامل رقیب نبوده است. به عنوان نمونه، همان طور که در کتاب هم بدان اشاره نموده ام، وقتی که ناصرالدین شاه اجازه قلع وقمع ظل السلطان را می دهد یک حذف کامل در خصوص او صورت نمی گیرد. بخشی هایی از مناطق حکمرانی و تحت سیطره اش از دست می دهد و نه همه آن. در خصوص کامران میرزا نایب السلطنه هم که ضلع دیگر رقابت در دوره ناصری بود، همین شرایط قابل مشاهده است. در دوره مظفری هم در خصوص رقابت امین الدوله و امین السلطان همین رویکرد را می بینیم. آن ها در رقابت تا جایی پیش می فرایند که حذف کامل انجام نگیرد، البته در مواردی نیز مثل قتل امیرکبیر و سپهسالار که لکه ننگ سلطنت ناصرالدین شاه به شمار می آید نمونه های حذف کامل را می بینیم، اما به مرور مشاهده می نماییم رویه عدم حذف حداقل برای زمانی نسبتاً طولانی در سطوح بالای قدرت جایگزین رویه قبلی می شود. با این حال این بدان معنی نیست که در رقابت های آن دوران استراتژی قبلی کاملاً کنار رفته باشد، نه کماکان در مواردی در سطوح پایین دیده می شود. امین الدوله رقیب سرسخت و مترقی امین السلطان نیز می داند اگر بخواهد به حذف کامل او فکر کند، با گستره وسیعی از درباریان، دیوانیان، حکمران ها، نظامیان و اشخاص صاحب نفوذ روبه رو خواهد شد که با امین السلطان حداقل در منافع سمپاتی دارند و ضمن آنکه خود او با بسیاری معاشرت و مراوده دارد و ممکن است همین گروه علیه اش شورش نمایند، شاید به دلیل همین روینمودها بود که باعث می شد امین الدوله در خصوص اصول ترقیخواهانه اش محافظه کارانه حرکت و عمل کند و شاید همین محافظه کاری غلیظ باعث می شد که ناصرالدین شاه از آن بهره جوید و برای تأدیب حلقه متقرقیانی که پا را حتی تا همین زمان از حد ناچیز، از گلیم خود فراتر نهاده بودند، سردار شکست خورده یک جنگ را که از حلقه حامیان امین السلطان بود برای سرمه کشی رقیب مترقی، پاداشی از لقب و سِمت دهد. دوره مشروطه اما هیجان بیشتری داشت و بنابراین حذف ها در آن دوره نسبت به دوره های قبلی بیشتر، ساده تر و عریان تر انجام می گرفت. در این دوره مترقیانی که ریشه های کمتری در ساخت قدرت داشتند و بند و بسط های کمتری دست و پاشان را بسته است در قدرت نضج می گیرند، بنابراین به همین سبب رادیکال تر عمل می نمایند. حتی در یکی از نامه های مندرج در همین کتاب می خوانیم که امین السلطان از همین ها گلایه به شاه می برد که یکی از رجال برجسته جلساتی می گذارد و مردم را علیه دولت می شوراند. این رخدادی است که در دوره پیشین قابل تصور نیست. امین السلطان به شاه انتقاد می نماید که این روش ها در نهایت مشکل ساز خواهد شد و بدون شک او درست می گفت و سرانجام برایش مشکل ساز شد.

این مشکل سازی در نهایت به حذف فیزیکی امین السلطان در دوره محمدعلی­شاه انجامید. امین السلطانِ دورانِ محمدعلی­شاه چه نسبتی با امین السلطان در دو دوره پیشین دارد؟

در این دوره جبهه های مترقی به مرور خشمگین و خشمگین تر شدند، زیرا زمان زیادی را در اشتیاق و انتظار تغییرات بنیادین سپری نموده بودند. ولی در مقابل آنها، محمدعلی شاه قرار داشت که فطرتاً مستبد، سلطه جو و غیرقابل انعطاف به نظر می آمد، شاید به نظر او تبعیت از قانونی که طبقات مختلف و متفاوت پایین دستش برایش تهیه دیده بودند، با تصوری که او از قدرت پدربزرگش در ذهن برای خود ترسیم نموده بود، تشابه و همخوانی نداشت. همین تعارضات در تبین نحوه حکومت و قدرت از هر دو طرف، تصادمات و تعارضات در میزان در اختیار دریافت آن توسط هر دو جناح چه شاه مستبد و حامیانش، چه مترقیان و قانونخواهان مشروطه خواه فضا را هر چه بیشتر رادیکال کرد. بنابر این گروه های مختلف مسلح مخفی و غیرمخفی از یک طرف، و مجلس و مترقیان قانونخواه از طرف دیگر و شاه مستبد خودرأی و حامیان متحجرش در طرف دیگر کنترل بر کل امور کشور را از دست دادند. به هم ریختگی ساختار سنتی و تعارض آن با تفکر جدیدی که مترقیان برای آینده انتظار داشتند، قدرت سیاسی در مرکز و حتی در بسیاری از ایالات و ولایات را ضعیفتر می کرد. در همین دوره است که امین السلطان به کشور بازمی شود و تنها چند ماه با پایان دادن به حیاتش توسط مخاصمین در این زمان فاصله داشت، بنابر این او فرصت زیادی برای عرض اندام نیافت. به نظر می رسد که رفتار سیاسی او در این دوره متفاوت از دوره های پیشین اش در قدرت سیاسی بوده است. نزدیک به چهار سال دور از وطن و مملکت بود و دنیا و تغییراتش را دیده و شاید در آن تعمق یافته بود. او به کشورهای ژاپن و آمریکا که دنیا بینی و رویکردی نوین حتی در قیاس با اروپا نیست به ساختار قدرت داشتند سفر نموده بود. سپس مدتی در اروپا و به ویژه آلمان زیست و ترقیات دنیای مدرن را از نزدیک مشاهده کرد و احتمالاً می توان حدس زد که نسبت به آن نقطه نظر گذشته را نداشت. به هر حال پس از این سیر و سفر به کشور بازگشت، گرچه به نظر می رسد، دنیای زیر و رو شده مملکتی که در حال حاضر با آن روبرو می شد و او آن را به زحمت می شناخت، مجال و فرصتی در آینده برای او باقی نمی گذاشت تا وجوه ممیزه تغییر یا عدم تغییر در اندیشه و رویکردش نسبت به گذشته، و نیز نقش و دنیا بینی کنونی نسبت قدرت و سیاست را بروز دهد، تا ما نسبت به آن قدرت اظهار نظری داشته باشیم.

کشته شدن امین السلطان به نفع کدام جبهه سیاسی از میان جبهه های سیاسی درون قدرت بوده است؟

من در این زمینه کار ننموده ام، ولی در آن موقع عده ای از مترقیان و کسانی که مسلح شده بودند حضور امین السلطان را نوعی بازگشت به گذشته می پنداشتند. البته این طور نیست که دلیل کشته شدن او فقط با یک روایت نقل شود. به عنوان نمونه احتشام السلطنه که یکی از مترقیان آن دوره بوده است، در کتاب خاطراتش روایت متفاوتی از مرگ امین السلطان دارد که در کتابش می توانید این روایت را بخوانید. برخی دیگر از چهره ها مانند عبدالله مستوفی و یحیی دولت آبادی هم درباره شخصیت امین السلطان در این دوره با کمی تأمل نظر می دهند. از آن جا که قصد من بیشتر کنکاش در شخصیت امین السلطان بود تا صندلی و فعالیت های سیاسی او، چندان در پرده آخر زندگی اش فرو نرفتم، اما اگر فرصت کنم که این مقدمه را تکمیل کنم، حتما بر این بخش از زندگی امین السلطان تمرکز بیشتری می کنم تا ببینم کسانی که خود را مترقی مسلح می دانستند، اگر واقعا آنها عامل قتلش بودند، با چه اندیشه ای حذف امین السلطان را ترجیح دادند.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 2 دی 1399 بروزرسانی: 2 دی 1399 گردآورنده: asiaro.ir شناسه مطلب: 1359

به "عملکرد اتابک در بستن قراردادهای ننگین خلاصه نمی گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عملکرد اتابک در بستن قراردادهای ننگین خلاصه نمی گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید